مسکونی

مرتب سازی بر اساس:  

یکصد هکتار

فروش
17,000تومان متری - مسکونی

زمین با سند مالکیت شش دانگ به مترا دقیق با کسر حرایم قانونی یکصد و چهار هکتار

جزییات بیشتر
100 هکتار