جزییات ملک

فروش شالی ۲۷ هزارمتری سیاهکل - سیاهکل

  • IMG_۲۰۱۷۱۱۱۲_۱۵۲۴۲۰
  • IMG_۲۰۱۷۱۱۱۲_۱۵۲۵۰۴
  • IMG_۲۰۱۷۱۱۱۲_۱۵۳۰۱۲
  • IMG_۲۰۱۷۱۱۱۲_۱۵۳۰۱۴
  • IMG_۲۰۱۷۱۱۱۲_۱۵۳۰۱۵
  • IMG_۲۰۱۷۱۱۱۲_۱۵۳۰۲۱
  • IMG_۲۰۱۷۱۱۱۲_۱۵۳۰۳۸

فروش - شالیکاری

مساحت زمین شالیکاری ۲۷۰۰۰ هزارمتر دسترسی به آسفالت ۱۰۰۰ متر دسترسی به شهر سیاهکل ۵ کیلومتر

نقشه املاک

مشاور : ستـار درخـشان

3
  • محل کار : 01342584733
  • موبایل : 09115605925
  • فکس : 01342584733


بیشتر بدانید

فرم تماس

Loading...
 

املاک مشابه