جزییات ملک

فروش زمین ۲۰۰ متری اطاقور - اطاقور

  • IMG_20170228_152019
  • IMG_20170228_152044
  • IMG_20170228_152120

فروش 120,000تومان - زمین

دارای آب برق گاز تلفن جاده آسفالته باشرط پروانه ساخت متری ۱۲۰ هزلرتومان

نقشه املاک

مشاور : ستـار درخـشان

3
  • محل کار : 01342584733
  • موبایل : 09115605925
  • فکس : 01342584733


بیشتر بدانید

فرم تماس

Loading...
 

املاک مشابه