جزییات ملک

فروش زمین ۱۵۵۰۰ متری اطاقور

  • IMG_۲۰۱۷۱۰۰۹_۱۵۰۴۴۶
  • IMG_۲۰۱۷۱۰۰۹_۱۵۵۲۳۹
  • IMG_۲۰۱۷۱۰۰۹_۱۵۵۲۴۶
  • IMG_۲۰۱۷۱۰۰۹_۱۵۵۳۰۲
  • IMG_۲۰۱۷۱۰۰۹_۱۵۵۳۰۵
  • IMG_۲۰۱۷۱۰۰۹_۱۵۵۴۰۹

کد ملک : 2

فروش 387,500,000تومان - زمین

با تمام امکانات کنار آسفالت باچشم انداز عالی قیمت متری ۲۵۰۰۰ هزارتومان

نقشه املاک

مشاور : ستـار درخـشان

3
  • محل کار : 01342584733
  • موبایل : 09115605925
  • فکس : 01342584733


بیشتر بدانید

فرم تماس

Loading...
 

املاک مشابه