جزییات ملک

فروش زمین شالی کاری درمنطقه سیاهکل - سیاهکل

 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۱۴۳۹
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۱۴۴۳
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۱۴۴۵
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۱۴۴۸
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۱۵۰۱
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۱۵۰۳
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۱۵۰۶
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۱۶۳۸
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۲۶۱۵
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۲۶۱۸
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۲۶۲۵
 • IMG_۲۰۱۷۱۲۱۶_۱۴۳۹۱۶

کد ملک : 6 ----26-9- 1396

فروش 200,000,000تومان - زمین

دارای آب برق گاز ۲۰۰۰ متر دارای کاربری مسکونی مابقی شالی

نقشه املاک

مشاور : ستـار درخـشان

3
 • محل کار : 01342584733
 • موبایل : 09115605925
 • فکس : 01342584733


بیشتر بدانید

فرم تماس

Loading...
 

املاک مشابه